Lidgeld - Tarieven 2022

Leden ATB Berg en Ski Rotselaar kunnen hun extra verzekering vinden in onderstaande tabel

   Verzekering Hoofdlid volw. Bijlid volw. & senior Hoofdlid senior Hoofdlid junior Bijlid junior Vanaf 2e junior bijlid
  18-64 j vanaf 18 j vanaf 65 j 0 - 17 j 0 - 17 j 0 - 17 j

   BASIS
  wandelen en fietsen

37 18 27 20 12,5 0

   OUTDOOR =
   basis + €12

49 30 39 32 24,5 12

   BERGSPORT &
   OUTDOOR
 =
   basis + €19

56 37 46 39 31,5 19

   WINTERSPORT,
   BERGSPORT,
   OUTDOOR
=
   basis + €30

67 48 57 50 42,5 30

junior 0-17 jaar = geboortejaren 2004-2021
volwassenen 18-64 jaar = geboortejaren 1957-2003
senior vanaf 65 jaar = geboortejaar 1910-1956

Je kan bij je ziekenfonds een deel van het lidgeld recupereren. 

 

Contacteer ons via info@atb-rotselaar.be

of rechtstreek via deze link: Lid worden van ATB Rotselaar